Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Közösségi lábnyom - Önkéntesek...

Közösségi lábnyom - Önkéntesek és közösségek határok nélkül című projekt sajtóközleménye

 

Szeged, Magyarország, március, 14, 2018. – A KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. és a Pro Porta Alapítvány két éven át tartó programsorozatot indít Közösségi lábnyom - Önkéntesek és közösségek határok nélkül címmel, amelynek támogatója az Interreg-IPA CBC Magyarország−Szerbia Program 90 438,30 euró értékben. A szervezők közösségi rendezvényekre, nyári regionális találkozókra, táncklubbokra és számos egyéb eseményekre várják az érdeklődőket.

A KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. abból a célból alakult meg a Szeged-Belvárosi Római Katolikus Plébániához tartozó Katolikus Házban, hogy közhasznú tevékenysége keretében támogassa és védje a kulturális életet, ezáltal pedig értéket közvetítsen Szeged és a dél-alföldi régió számára.

A kulturális szerepen túl a régió szellemi életének szeretne új színtere lenni, ahol egyaránt helyet kapnak a kulturális, teológiai, közösségi és társadalmi tevékenységek. Működésével továbbá elősegítené a hátrányos helyzetűek társadalmi beilleszkedését, kulturális és vallási fejlődését.
Tevékenységük fontos feladatköre továbbá a közösségi programok szervezésében nyilvánul meg. A KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. a szerbiai Pro Porta Alapítvánnyal közösen határon átnyúló programsorozat megszervezését tűzték ki célul, amelyhez az Európai Uniótól támogatást is nyertek. Közösségi programjaink fontos eleme a fiatalok oktatásáról szóló előadások, illetve a helyi csoportok felelőssége, az önkéntes munka támogatása és különböző események szervezése, amelyeken keresztül a közösség fontosságát szeretnék hangsúlyozni. Mindenki számára nyitott programjaik igényes kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak valamennyi korosztály számára.

Napjainkban egyre nagyobb szükség van az értékek megőrzésére és azok modern formákban való átadására. Mindez akkor lehetséges, ha szociálisan elkötelezett fiatalokat nevelünk fel, akik akarnak és képesek cselekedni, és akik egy erős közösség fontos tagjának tartják magukat. Mindkét projektpartner fontosnak tartja a fiatalság közösségbe való bevonását. A projektet két, azonos értékeket képviselő szervezet hajtja végre: az ifjúsági oktatás, felelősségérzet helyi csoportok iránt és az önkéntes munka támogatása. A két szervezet évről évre vesz részt közösségek szervezésében és von be önkénteseket ilyenfajta folyamatokba. A projektnek két fő célja van: közösségekbe integrálás és önkéntesség előmozdítása. A lépésrőllépésre megközelítés (a felelősségvállalás, a mentorálás és a felelősség átruházása), valamint a cselekedve tanulás segítenek a projekt eredményeinek elérésében.

A projekt célja két, kölcsönösen összefüggő társadalmi probléma kezelése, amely a felnevelkedő generációkat érinti. Az első a csökkenő igény és motiváció a közösséghez való tartozás, az azért való cselekvés, valamint az önkéntesként való fellépés iránt. Az önkéntes tevékenység és a közösséghez tartozás hiánya olyan további problémákat okoz, mint a felelősségvállalás hiánya, amely személyi és társadalmi károkat is okozhat. Ez a jelenség a határ mindkét oldalán megfigyelhető, melyet a projektpartnerek már felismertek, és napi tevékenységük során kezdtek el kezelni. Ezáltal a projekt és a keretein belül megvalósuló együttműködés a már megkezdett tevékenységeknek és küldetésnek lesz a folytatása. A problémamegoldás a fiatalok motiválásával kezdődik melyet személyes tapasztalat, a közösségek ereje és az önkéntes tevékenység révén mutatunk be nekik. A projektpartnerek célja, hogy a fiatalokat arra ösztönözzék, hogy nagyobb részben köteleződjenek el és vállaljanak felelősséget. A projekt által kezelt második probléma - amely az első probléma közvetlen következménye - az a jelenség, hogy a társadalom túlnyomó része csak a programok fogyasztói, de nem vesznek részt azok szervezésében.
Az oktatás és a motiváció révén arra törekszünk, hogy a szervezetünkhöz kapcsolódó fiatalok számára biztosítsuk a szükséges ismereteket és készségeket ahhoz, hogy képesek és készek legyenek az elkezdett tevékenységek folytatására illetve, hogy az élet hozta változásoknak megfelelően tudjuk őket fejleszteni. Úgy véljük, hogy ez az egyetlen lehetséges módja annak, hogy a határ mindkét oldalát megőrizzük és életben tartsuk az alapvető értékeket és közösségeket.Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról
Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerben” végrehajtva a Program különböző szervezetek közötti együttműködési projekteket támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai területekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség. A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és biztonságához.
További információkért látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra.


Kapcsolat:
Önkéntesek és közösségek határok nélkül
Barnabás Gergely
Katház Közhasznú Nonprofit Kft.
+36-62-311-216/100
katolikushaz@gmail.com
6720 Szeged, Dugonics tér 12.


JOGI NYILATKOZAT
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Katház Közhasznú Nonprofit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.