Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Magyar Arany Érdemkereszt...

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Varga Zoltán muzslyai cserkésztiszt

 

Varga Zoltán általános önéletrajza

Varga Zoltán 1961. január 16.-án született Muzslyán. Az általános iskolát szülőfalujában fejezte, majd Nagybecskereken folytatta középiskolai tanulmányait. A szabadkai műszaki főiskola elektronikai szakirányán szerezte meg diplomáját. Varga Zoltán 1994-ben 7 évnyi tanítás után Ljubljanába költözött, ahol megkezdte teológiai tanulmányait. Ezzel egyidőben a Szalézi szerzetesrendhez is csatlakozott Szlovéniában. Az első ideiglenes szerzetesi fogadalmat 3 évre tette le 1997-ben. Szalézi szerzetes örökfogadalmat 2000-ben tett, majd 2003-ban Muzslyán pappá szentelték. Zoltán atya immár 15 éve szolgál papként Muzslyán és a környező falvakban és havi szinten e két településen belül az idős híveket is meglátogatja. Écskán, Erzsébetlakon, Lukácsfalván és Muzslyán is tanít hittant a papi teendői elvégzése mellett.

 

Cserkész életútja és a cserkészközösségben kifejtett munkássága

 

A vajdasági magyar cserkészet tevékenysége 1989-ben bontakozott ki Muzslyán. Varga Zoltán 1992. február 22.-én Baden Powel, azaz Bi-Pi a cserkészet megalapítójának a születésnapján tett cserkészfogadalmat. Ugyan ezen évben 1992-ben végezte el a tiszti tanfolyamat a magyarországi Gödöllőn. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség működését a szerb belügyminisztérium 1992. május 5.-én engedélyezte. Varga Zoltán cserkésztiszt 1992 és 2004 között a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség vezetőképző vezetőtisztje. Ezen megbízatással párhuzamosan a 4. sz. muzslyai Szent Imre cserkészcsapat csapatparancsoka 1992 és 1995 között. Szlovéniai hazaérkezése után a 2000-es évek elején újra alakította a cserkészcsapatot Muzslyán, amelyet 2015-ig vezetett. Vezetőképző vezetőtisztként számos kiképzőtábort, képzést, tanfolyamot és továbbképzést szervezett és vezetett le Vajdaság különböző településein. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetségnek 2010-ben megváltozott a struktúrája. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetséget 2010 óta 4 körzet alkotja, amelynek egyesítését Varga Zoltán cserkésztiszt vezetett. A Szövetség újra bejegyzése és a körzetek egyesítése is Varga Zoltán cserkésztiszt munkásságának köszönhető. Elnökként 2010 és 2015 között összefogta a működő körzeteket és cserkészcsapatokat Vajdaságban. A többi határon túli magyar cserkészszövetséggel tartotta a kapcsolatot és a vajdasági cserkészeket külföldi képzésekre is küldte. A Torontál cserkészkörzet 2010-ben alakult, amelynek azóta is elnöke. Szívügye a szajáni és erzsébetlaki cserkészekkel való foglalkozás és e településeken való csapatalapítás. Tevékenységének köszönhetően alakult meg 2013-ban Szentmihályon a 47.sz. II. János Pál Pápa cserkészcsapat is. Az elmúlt 30 évben kifejtett folyamatos cserkészmunkássága hozzájárult ahhoz, hogy jelenleg is működjön a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség.

A Szövetség megalakulása óta aktív tagja és szervezője a cserkészközösségnek itt Vajdaságban. Az ő töretlen is kitartó cserkészmunkásságának köszönhetően a bánáti szórványban élő magyar fiatalokkal ismertette meg a cserkészetet és a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség elnökeként a cserkészet kiemelkedő alakja mai napig. 

Jelenlegi tisztségei:

  • Erzsébetlakon plébániai kormányzó
  • Pap Muzslyán
  • Szalézi szerzetes
  • Torontál cserkészkörzet vezetője
  • Az alakuló szajáni és erzsébetlaki cserkészcsapatok vezetője

 

 

 

                                                                                                            Farkas Zsuzsanna cserkésztiszt

                                                                                                Vajdasági Magyar Cserkészszövetség alelnök


 

Kapcsolódó cikk:

Magyar állami kitüntetés vett át a muzslyai Varga Zoltán atya

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a bánáti szórványban élő fiatalok körében végzett sikeres közösségépítő és cserkészvezetői tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkeresztet adományozott Ft. Varga Zoltán atyának, muzslyai lelkésznek, szalézi szerzetesnek. A kitüntetést ma adta át ünnepélyes keretek között dr. Babity János főkonzul a szabadkai főkonzulátuson.

A himnuszt együtt énekelték el az egybegyűltek, majd a kitüntetett szakmai életútjáról hangzott el egy összefoglaló, amelyből kitűnik, hogy az 1961. január 16-án született Varga Zoltán atya az általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte el, majd Nagybecskereken járt középiskolába, utána a szabadkai Műszaki Főiskolán elektronikai szakon diplomázott. Hét évig tanárként dolgozott, 1994-ben pedig Szlovéniában megkezdte teológiai tanulmányait. Szalézi szerzetesi örökfogadalmat tett 2000-ben, majd 2003-ban szentelték pappá, és azóta Muzslyán és a környező falvakban szolgál. A papi teendői mellett Erzsébetlakon, Lukácsfalván, Écskán és Muzslyán hittanra tanítja a gyerekeket.

Cserkész életútja 1989-re tehető, hiszen már akkor aktívak voltak a muzslyai cserkészek, noha a szerb belügyminisztérium 1992 májusában engedélyezte a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség működését, ám Varga Zoltán atya már 1992 februárjában cserkészfogadalmat tett és ugyanabban az évben, Gödöllőn elvégezte a tiszti tanfolyamot. Cserkésztiszt volt 1992 és 2004 között, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség vezetőképző vezetőtisztje, ezzel egy időben a muzslyai 4-es számú Szent Imre cserkészcsapat csapatparancsnoka 1992 és 1995 között. Szlovéniai hazaérkezése után a 2000-es évek elején újraalakította a cserkészcsapatot Muzslyán, amelyet 2015-ig vezetett. A Torontál cserkészkörzet 2010-ben alakult, amelynek azóta is elnöke. Szívügye a szajáni és erzsébetlaki cserkészekkel való foglalkozás és e településeken való csapatalapítás. Tevékenységének köszönhetően alakult meg 2013-ban Szentmihályon a 47-es számú II. János Pál Pápa cserkészcsapat is. Töretlen is kitartó cserkészmunkásságának köszönhetően a bánáti szórványban élő magyar fiatalok általa megismerhették a cserkészetet. Aktív tagja és szervezője a cserkészközösségnek itt a Vajdaságban. Az elmúlt 30 évben kifejtett folyamatos cserkészmunkássága hozzájárult ahhoz, hogy jelenleg is működjön a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség.

Varga Zoltán atya a kitüntetés átvétele után megköszönte a magyar kormánynak, vezetőinek, hogy figyelemmel kísérik és értékelik a határon túliak munkáját. Beszédében kifejtette mennyire fontos a gyermekekkel való foglalkozás, a fiatalok nevelése, különös tekintettel ha az anyanyelvünk és kultúránk megmaradásáról van szó. A magyar nyelv oktatása mellett erre a cserkészet pedagógiája a legalkalmasabb - vallja a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Varga Zoltán atya.

Kónya-Kovács Otília

 

Forrás: VajdaságMA