Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Magyar Mariathon

Magyar Mariathon

Adománygyűjtő nap a Délvidéki Mária Rádió fennmaradásáért

Izgalomban él Vajdaság hívő népe: veszélyben a Szerbiai Mária Rádió, mert az adományokból nem tudja fenntartani magát, a Mária Rádiók Világtanácsa pedig azt kívánja, hogy most már álljunk talpra, legyünk önállóak. Félünk, hogy beszünteti az anyagi támogatást. A Világtanács minden évben szervez Mariathont a nagyvilágban, amikor pénzt gyűjtenek újabb Rádiók megnyitásához. Vészharangot kongatott a vezetőségünk. Próbálta, próbálja serkenteni a hallgatókat: a sok-sok ima mellett fokozzák az anyagi támogatást is. Elmondták panaszukat magyar Testvéreinknek, akik szeretettel mellénk álltak.

A Magyar, Román, meg Szlovák Mária Rádió (melyek magyar nyelven sugároznak műsort) meghirdetett egy kétnapos Mariathont, szeptember 27–28-ra, amikor Budapesten vendégeskedett vezetőségünk: ft. Palatinus István atya, Petri Erika, a magyar műsorok szerkesztője, és Kovács Csaba koordinátor, promóciós munkatárs. Ezen a két napon az adás többnyire Budapestről ment, rólunk és értünk szólt. Izgatottan vártuk, vajon mellénk áll-e valaki, megesik-e rajtunk valaki szíve. És csodálatos: már a műsor kezdetekor érkeztek a telefonos felajánlások. A műsorban gyakran tájékoztattak bennünket, hányadik adakozó jelentkezik, és mennyi pénzt ajánlottak fel eddig. Vezetőségünk megindokolta, miért is folyamodunk a segítségkéréshez. Ismertették az itteni helyzetet, a háború-okozta sebeket, szegénységet, elöregedett, magára maradt közösséget, megfogyatkozott magyarságot, mely Rádió nélkül még nehezebb, szomorúbb helyzetbe kerül.

Megszólaltunk (fölvételről) mi, önkéntesek, mit, miért teszünk. Néhány hallgató is elmondta, neki mit jelent a Rádió. Van, aki évek óta nem tud elmenni szentmisére, betegsége, idős kora miatt, és a Rádióval naponta részt vehet a misén. Szót kaptak püspökeink, akik ugyancsak támogatják, szükségesnek ítélik meg a Mária Rádiót mint egyetlen katolikus rádiót az országunkban, amely magyarul hirdeti az Igét. Fölváltva jelentkeztek a műsorba a magyarországi püspökök is, érsekek, mind méltatták Rádiónkat; szükségünk van rá, hogy ápoljuk anyanyelvünket, erősítsen bennünket a hitben, számunkra kincs a magyar szó, mely építi a magyar kultúrát! Elmondták véleményüket a Rádióról a vajdasági papok is, akik dolgoznak, tanítanak az éter hullámain. Sok-sok tanúságtételt hallottunk Vajdaságból, de Magyarországról is. Szépen, alaposan előkészített akció volt! Külföldön is ismerik a mi helyzetünket, megértenek, és szeretnek bennünket – bizonyítja ez az adománygyűjtő kampány.

A két napot Budapesten töltötte Bernhard Mitterutzner, a Világcsalád európai referense is, aki, gondolom, csodálkozott az összefogáson. Megmozdult négy ország; mi, vajdaságiak lestük a fejleményeket. Interneten egész nap követhető volt, lépésről lépésre, de Mária Rádiónk is Budapestre kapcsolt a magyar műsoridőben.

A két nap alatt több Rózsafüzért, zsolozsmát imádkoztunk, szentmiséken vettünk részt a Magyar Mária Rádióval, sok imaszándékot hallottunk: zömmel a Délvidéki Mária Rádió működéséért, megmaradásáért fohászkodtunk. Egy hallgató rövid versben mondta el imaszándékát. Testvéreink – akik néhány évtizeddel ezelőtt, hallva szavunkat, csodálkoztak: jé, ti tudtok magyarul!? – most kérésünkre mellénk álltak, és segítettek.

A legkisebb felajánlott összeg talán 500 Ft volt, a legnagyobb 200 000. Beszélgettek több adakozóval, csak néhánynak van valami kötődése a Vajdasághoz, a legtöbben szeretetből adakoztak. Volt, aki a Bibliát idézte: „Jobb adni, mint kapni”. Aki a legnagyobb összeget adományozta, irántunk való tiszteletből tette, szép szavakkal illetett bennünket, mert mi vagyunk az igazi magyarok, akik ilyen nehéz helyzetben is megőriztük anyanyelvünket, hitünket. Igen, mi is magyarul imádkozunk, magyarul álmodunk, magyarul tanulunk, csak a történelem folyamán egy durva, fájdalmas, kacskaringós vonallal, a határral elválasztottak bennünket az anyaországtól.

Szent István minket is a Szűzanya oltalmába ajánlott, talán ez az a megtartó erő, amely nem enged bennünket megtörni. Magyarország egész területéről jelentkeztek a támogatások, de érkezett felajánlás Dániából, Németországból, Amerikából, az Erdélyi Rádióba pedig Izraelből is. Valamennyien elismerik, hogy a délvidékiek áldozatot hoznak a Mária Rádióért, mindannyian egy szívvel működtetni akarják! Együtt akarnak segíteni rajtunk! Budapestre több mint 950 adakozó jelentkezett! A felajánlott összeg pedig fedezi Rádiónk néhány hónapi fönntartásának költségeit.

Én a hallgatók és az önkéntesek nevében megköszönöm a Szervezőknek ezt az összefogást bizonyító akciót, a vajdasági magyarokhoz intézett sok elismerő, szép szót. Köszönet a Világcsalád képviselőjének, Mindenkinek, aki bármi módon hozzájárult az elmúlt két nap sikeréhez! Köszönet minden fillérért, minden elmondott imáért! Istennek hála a megértő összefogásért, hogy megnyitotta a szíveket, bankszámlákat, és Testvéreink hozzájárultak a látható eredményhez, sikerhez. Reménykedve nézek a jövőbe: Rádiónk szólni fog! Mellénk álltak nagylelkű Testvéreink, meg… a Szűzanya!

Mária Rádió Királynője, könyörögj érettünk!

Szeretettel, dr. Czékus Margit,

a Szerbiai Mária Rádió szabadkai önkéntes


Hozzászólások (0)

Ehhez a cikkhez nincs hozzászólás.

Van hozzászólása... ?