Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > SocioAgro - Társadalmi vállalkozás...

SocioAgro - Társadalmi vállalkozás és közösségi kertművelés - küzdelem a tartós munkanélküliség ellen című projekt sajtóközleménye

 

Szeged, Magyarország, március, 14, 2018. – A Katház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Poverello Alapítvány két éven át tartó programsorozatot indít SocioAgro - Társadalmi vállalkozás és közösségi kertművelés - küzdelem a tartós munkanélküliség ellen címmel, amelynek támogatója az Interreg-IPA CBC Magyarország−Szerbia Program  189.137,325 euró értékben.

A Katház Közhasznú Nonprofit Kft. abból a célból alakult meg a Szeged-Belvárosi Római Katolikus Plébániahivatalhoz tartozó Katolikus Házban, hogy közhasznú tevékenysége keretében támogassa és védje a kulturális életet, ezáltal pedig értéket közvetítsen Szeged és a dél-alföldi régió számára.

A kulturális szerepen túl a régió szellemi életének szeretne új színtere lenni, ahol egyaránt helyet kapnak a kulturális, teológiai, közösségi és társadalmi tevékenységek. Működésével továbbá elősegítené a hátrányos helyzetűek társadalmi beilleszkedését, kulturális és vallási fejlődését.

Tevékenységük fontos feladatköre továbbá a közösségi programok szervezésében nyilvánul meg. A Katház Közhasznú Nonprofit Kft. a szerbiai Poverello Alapítvánnyal közösen határon átnyúló programsorozat megszervezését tűzték ki célul, amelyhez az Európai Uniótól támogatást is nyertek. Programjaink fontos része a szociális vállalkozással kapcsolatos előadások szervezése, különböző események szervezése, amelyeken keresztül szeretnénk hangsúlyozni a közösség fontosságát és a munka világába történő újbóli beilleszkedést (szenvedélybetegségek elleni küzdelem, önbizalom, vállalkozói készségek).
A projekt célcsoportjai olyan családok, akik valamilyen pénzügyi problémával küzdenek (például: munkanélküli szülők), azaz az oktatásban segítségre szoruló gyermekek és munkanélküli szüleik. A munkalehetőség, a tréningek és a gyermekek oktatása által a szociális vállalkozás összetett modellje Dreán, hatással lehet a társadalmi helyzet javítására.
A projekt tevékenységeinek két fő módszertani pillére van: az oktatás és a közösség ereje. A projekt legfontosabb része az oktatás, amely nagymértékben meghatározza a projekt eredményeinek hatékonyságát és fenntarthatóságát. Különféle oktatási módszereket fogunk alkalmazni. Szakmai képzéseket (az intenzív fólia sátor mezőgazdaságának és zöldségtermelésének elméleti alapjait), melyeket képzett mezőgazdaság szakemberek fognak megtartani. Ezután ú.n. nem-formális módszert fognunk alkalmazni, hiszen a célcsoport tagjai saját  maguk is alkalmazni fogják a fóliasátrakban azt, amit megtanultak, a "learning by doing" módszer segítségével. A szakmai képzés mellett mentális, kompetencia- és készségfejlesztő képzéseket is tartani fogunk. Néhány alapvető készséget és kompetenciát szeretnénk biztosítani számukra ahhoz, hogy a munka világában sikeresek legyenek, még a hosszú munkanélküliség (akár generációkon át tartó) után is. Így képzéseket szervezünk az időgazdálkodás, az önbizalom és a munkamorál kapcsán. Végül a projekt életciklusa után az eredmények fenntarthatóságának és a tevékenységek folytatásának biztosítása érdekében vállalkozói készségeket mutatunk be a célcsoport számára (kockázatkezelés, befektetések és megtakarítások stb.)
A második módszertani pillér a közösség ereje, hiszen ez egyedülálló cselekvési és önfejlesztési forrást jelent. A célcsoport tagjai személyesen kapnak meghívást arra, hogy részt vegyenek a projekt tevékenységeiben. A személyes meghívás mellett a tény, hogy az egész közösség érintett, minden embert arra ösztönözhet, hogy részt vegyen a tanulási folyamatban, és szükség esetén motiválják egymást. Ez a komplex megközelítés megteremti a szükséges alapot a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez, miközben annak fenntarthatóságát a tömeges hatás és a jó példák a közösségen belüli elterjedése biztosítja.


 

Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról
Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerben” végrehajtva a Program különböző szervezetek közötti együttműködési projekteket támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai területekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség. A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és biztonságához.

További információkért látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra.

Kapcsolat:
Társadalmi vállalkozás és közösségi kertművelés - küzdelem a tartós
munkanélküliség ellen
Barnabás Gergely
Kathaz Public Benefit Nonprofit Ltd.
+36-62-311-216/100
katolikushaz@gmail.com
6720 Szeged, Dugonics tér 12.

 

JOGI NYILATKOZAT
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Katház Közhasznú Nonprofit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.