Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Szemléletformáló konferencia Szegeden

Szemléletformáló konferencia Szegeden

-A Dreán zajló SocioAgro projekt eddigi eredményeinek bemutatása-

 

Szemléletformáló konferenciát tartottak Szegeden 2019.08.29-én a Katolikus Házban. A Katház Közhasznú Nonprofit Kft. és a vajdasági Poverello Alapítvány két éven át tartó programsorozatot indított SocioAgro - Társadalmi vállalkozás és közösségi kertművelés - küzdelem a tartós munkanélküliség ellen címmel, amelynek támogatója az Interreg-IPA CBC Magyarország−Szerbia Program.

A szemléletformáló konferencia a SocioAgro pályázat keretében valósult meg Szegeden. A konferencia egyben a projekt eddigi eredményeit és tevékenységét is bemutatta. A résztvevőket Kondé Lajos, KatHáz Kft., ügyvezető és Gergely Barnabás, projekt menedzser üdvözölte. Az első előadást Petrekovitsné Szarvas Judit szociálpedagógus tartotta „ A készség és kompetenciafejlesztő képzések eredményei és további lehetőségei” témakörében. „A térség gazdasági és szociális helyzetéből adódóan a projektben résztvevők  tartós munkanélküliséggel  és az ebből fakadó problémákkal küzdenek. Az önismeret és személyiségfejlesztési modul segítséget nyújtott a meglévő képességek felismerésében és mozgósításában. A belsőből vezérelt feladatvégzés felelősségvállalásra sarkal önmagunkért és a közösségért egyaránt; visszavezet a rendszeresen végzett munka világába; lehetőséget nyújt az idővel-pénzel-képességeinkkel való gazdálkodásra. A foglalkozások játékos keretei ezen képességek kibontakoztatásához segítették hozzá a résztvevőket. Hiszek abban, hogy saját magunk fejlesztése az első lépés környezetünk átalakításához, formálásához. Az önismereti modul keretein belül lehetőségem volt megmutatni a résztvevőknek, hogyan használják ki rejtett erőforrásaikat, hogyan váljanak a közösség hasznos tagjaivá és mit tehetnek annak érdekében, hogy a gazdasági és szociális helyzetüket saját munkájukkal javíthassák.”

Az előadást követően a résztvevők kérdései következtek, amelyet ebéd követett. A konferencia délutáni részében Kerepes Leila, Szabó Tímea vajdasági  pszichológusok a „Lokális kisközösségek szerepe a munkaerőpiacon” témában tartottak előadást.

„Napjainkban a közösségek, melyeknek tagjai vagyunk, nagy támogató erőt képesek biztosítani. Közösségben lehetőségünk van örömünket és bánatunkat megosztani, segítséget adni és kapni is. Lehetővé teszi, hogy az egyének a szűkebb környezetükre irányítsák figyelmüket és hatékonyabban fedezzék fel a kisközösségben rejlő lehetőségeket.

A közösség a munka világában is nagy szerepet tölt be, mivel kölcsönös támogatást is képes nyújtani azokhoz a feladatokhoz, melyek túl nagyok, hogy egy különálló személy oldja meg.A munka a megélhetést jelentő anyagi bevételek mellett fontos szerepet tölt be abban, hogyan határozzuk meg önmagunkat és a társadalomban elfoglalt helyünket. A kisközösségek egyik ereje a közös problémákban, közös célokban és a közös megoldásokban rejlik. A munka világában betöltött szerepünk jelentős kihatással életminőségünkre, így a tartós munkanélküliség számos negatív következménnyel jár, ami a testi és lelki egészségünkre is negatív hatással van.

A társas készségfejlesztést célzó csoportfoglalkozásokon résztvevő személy, olyan sajátélményre tehet szert, ami segít feltérképezni és mozgósítani az erőforrásait. Ez pedig pozitívan járul hozzá az egyén és a közösség sikeréhez a munka világában.”

A konferencia záró előadását Horinka Tamás kertészmérnök tartotta „A mezőgazdasági szakmai képzések eredményeinek bemutatása és további lehetőségei” témában.

„Az árutermelő  zöldségtermesztésre az 1970-es évek eleje-közepéig a hagyományos termesztési körzetekben kialakult technológiák voltak jellemzőek.

Talán az 1970-es évek végére tehető a hibrid fajták fokozatos megjelenése és ezzel párhuzamosan a technológia rohamos fejlődése. Teret nyert a hajtatott, a korai és a zöldségfeldolgozáshoz szükséges ipari alapanyagok termesztése.

A változások a technológiában is jelentős előrelépést igényeltek. A napjainkra jellemző intenzív technológia jellemzői röviden az alábbiak szerint foglalhatók össze:

-        optimális termőterület, termelés és talaj előkészítés,

-        termelési célnak megfelelő hibrid fajta/fajták kiválasztása,

-        komplett, okszerű és folyamatos tápanyagellátás,

-        szakszerű, környezettudatos növényvédelmi, növényápolási, öntözési technológia,

-        szakszerű, optimális időben végzett betakarítás és árukezelés, tárolás, piaci áru előkészítés és csomagolás.

A sikeres intenzív termesztés megköveteli a technológiai elemek ismeretét és betartását, mert bármely elemének elhanyagolása a teljes technológia bukását jelentheti.”

Horinka Tamás kertészmérnök, előadó kifejtette, hogy a Dreán épített fóliasátorban folyó termesztés sikeres a három termesztett konyhakerti növény tekintetében.

A prezentációt érdeklődve figyelte a közönség és számos kérdés merült fel a téma kapcsán. A felmerült kérdések végeztével egy kötetlen eszmecsere következett az eddig elért eredményekről és a további lehetőségekről.

 

A projekt keretében 2019.08.29-ig elért eredmények:

1.      Felállításra került két fóliasátor Dreán 630 négyzetméteren.

2.      Három konyhakerti növény palántálása, termesztése és szürete. (paprika, káposzta és paradicsom)

3.      Öt helyi lakos teljes állású foglalkoztatása 2018 júniusa óta

4.      Három készség és kompetenciafejlesztő képzés tartása Dreán.

a.       Önismeret és személyiségfejlesztés témában

b.      Konfliktuskezelés témában

c.       Időgazdálkodás és munkához való viszony témában

5.      Tananyag fejlesztése és kidolgozása önismeret és személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés, időgazdálkodás és munkához való viszony témakörökben

6.      Három alkalommal mezőgazdasági/szakmai képzés tartása

a.       Paprika termesztésének témakörében

b.      Káposzta termesztésének témakörében

c.       Paradicsom termesztésének témakörében

7.      Szakmai kirándulásokon való részvétel Szentesen, Szegeden és Muzslyán. 

 

 

JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben (a) Katház Közhasznú Nonprofit Kft.és a Poverello Alapítvány vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.