Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Szent Adalbert-díjjal tüntették ki...

Szent Adalbert-díjjal tüntették ki Dr. Harmath Károly OFM atyát Budapesten

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) idei őszi küldött gyűlését Dr. Osztie Zoltán, a Szervezet országos elnöke meghívására november 6-a és 8-a között tartották meg a Párbeszéd Háza dísztermében Budapesten. Az 1989 óta működő legnagyobb magyar keresztény civil szervezet gyűlésén, ezúttal részt vettek a szervezet tagjai mellett a beregszászi és a kolozsvári vendégek, valamint testvérszervezetének, a délvidéki Keresztény Értelmiségi Körnek (KÉK) a képviselői.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége minden évben odaítéli a Szent Adalbert-díjat azoknak a közéleti személyiségeknek, akik a nemzet érdekében, keresztény elkötelezettséggel, kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A díjjal a magyarságért és a kereszténységért végzett tevékenységéért, szerteágazó lelkipásztori és közéleti , valamint a valláspublicisztika terén végzett munkájáért, a KÉSZ elnöksége a 2015-ös évben Harmath Károly OFM atyát tüntette ki a KÉK felterjesztése alapján. Eddigi munkásságát Szabó Károly a KÉK elnöke méltatta.

„Iskoláit szülőfalujában és Szabadkán, a gimnáziumot Samoborban végezte” – mondta Szabó Károly, majd folytatta: „Teológiai tanulmányait a fiumei Ferencesek filozófiai főiskoláján, Assisiben a Pápai Lateráni Egyetemen, majd a budapesti Hittudományi Akadémián végezte, ahol 1986-ban doktorátust szerzett egyháztörténelemből. A ferences rend Szent Cirillről és Metódról elnevezett horvát rendtartományának tagja, 1974-ben tett örök fogadalmat. Pappá 1976. június 26-án a szabadkai székesegyházban szentelték.”

Dr. Harmath Károly tevékenysége, szolgálata, teljes élete megfelel annak a ferences lelkiségről megfogalmazott gondolatnak, amely szerint: meghatározhatatlansága abban rejlik, hogy nem annyira a dolgokban, vagy az eseményekben, hanem a viszonyokban, az Istenhez, egymáshoz és a világhoz való viszonyban fejeződik ki. Elsősorban rendi megbízatásai igazolják mindezt: hét alkalommal generális vizitátora a magyar ferences entitásoknak Magyarországon, Erdélyben és Amerikában. Öt éven keresztül a ferences rendben a magyar ferences nevelés koordinálásával megbízott generális delegátus. Saját rendtartományában három éven keresztül tartományi tanácsadó, 1982 óta az újvidéki ferences rendház elöljárója. A Domus Pacis ferences lelkigyakorlatos és közösségi ház alapítója (1997), a Bonaventurianum Ferences Művelődési Ház és Fiúkollégium alapítója (2001), a Poverello Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke (2004), tanár. A Magyar Püspökkari Konferencia Média Bizottságának könyvkiadási kérdésekkel megbízott tagja, a Szerbia-Montenegrói Püspökkari Konferencia Hittani Bizottságának tagja, a Püspökkari Média Bizottság tagja, a Püspökkar kulturális kérdésekkel megbízott felelőse, illetve a KÉK alapító tagja és alelnöke. A három vajdasági Lurkóház alapítója és irányítója” – fogalmazott a KÉK elnöke, aki kiemelte, Harmath atya széleskörű kiadói, írói, újságírói fordítói tevékenysége határon túl is ismert. Számos díj és elismerés tulajdonosa.

A díj átvételekor Harmath atya azt első sorban Istennek köszönte meg, és azoknak a szorgalmas, tenni akaró munkatársaknak, akiket Isten mellé rendelt, a javaslattevőnek és természetesen a KÉSZ-nek.

KÉSZ másik díjazottja a tatabányai Pap István, aki a helyi csoport igen tevékeny elnöke volt 18 évig. Pap István a KÉSZ alapító tagjai közé tartozik. A helyi csoportok kialakulásakor hamarosan megszervezte a tatabányai csoportot, amelynek az elmúlt év végéig folyamatosan az elnöke volt. A nehéz környezetben igen sikeres munkát végzett, ami a környezetre is kihatott : ő kezdeményezte az évek óta rendszeresen megrendezésre kerülő Tatabányai Keresztény Hét rendezvénysorozatot.

Dr. Osztie Zoltán plébános Az idők jelei című kiadványra, hívta fel a jelenlévők figyelmét, amelyet a KÉSZ, a Magyar Polgári Együtt működés Egyesület és a Professzorok Batthyány Köre terjesztett az érdeklődők elé. A kiadvány a nemzeti karakterről, egyházi életről, politikáról és nemzetpolitikáról ad kutatások alapján létrejött tájékoztatót. Szó van benne a család fontosságáról, a gazdaságról és a mezőgazdaságról. Komoly elemzést kíván és megoldásra vár az egészségügy, az oktatás és a szociális ügyek, a tudomány, a média és a környezet is. Nem csak Magyarország gondja a kisebbségügy és azon belül a menekültekkel való feladatok megoldása. Mindebben nagy szerepe van a médiának, hiszen az objektív hír és helyzetközvetítés nem elhanyagolható követelmény. A változásokat észre kell venni, követni, és ha kell, orvosolni. Megvitatásra vár a nemzeti kultúra, melynek alapja az anyanyelv, ez nem sorvadhat el a médiában is zajló nyelvhasználat miatt. Ebben, és végeredményben az élet minden terén kell az állami szerepvállalásnak megerősödnie. A kiadvány címe abból ered, hogy fontos jó irányt mutatni a jövőre, közben jobbító szándékkal bírálva a már észlelhető téves folyamatokat. Az olvasót arra kéri fel, hogy vegye ki a részét a közgondolkodásból.

A rendezvényen a megjelentek meghallgatták az elnöki beszámolót az előző küldött gyűlés határozatainak végrehajtásáról, a pénzügyi helyzetről, és döntöttek a 2016-os évre tervezett feladatokról is.

Bemutatásra került a JEL újság, amelynek online változata (http://www.jelujsag.hu) is megjelenik, és amelyben egy ún. KÉK oldal is van. Ezen az oldalon KÉK események találhatók vagy cikkek a KÉK és KÉSZ közös tevékenységéről.

A szervezet új honlapot (http://www.keesz.hu) kapott , ezt Sári Judit irodavezető mutatt a be.

A közgyűlésen a helyi csoportok és a határon túli társszervezők beszámolója igen hasznos információkkal adott újabb lendületet a további munkához.

A közgyűlés, amely során nem csak a tevékenységgel kapcsolatos témákat és a rangos díjakat osztották ki, mint mindig, ezúttal is az összetartás és összetartozás örömét érzékeltette.

 

Szilágyi Edit