Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Új Via Nova Ics Alapszervezet alakult...

Új Via Nova Ics Alapszervezet alakult a rozsnyói járásban

Tornagörgőn ünnepélyes keretek közt új alapszervezete alakult a Via Nova Ifjúsági Csoportnak március 30-án.
A megalakuló ülésre meghívást kaptak a faluban működő civil, kulturális, vallási, oktatási, politikai szervezetek , valamint az önkormányzat is.
Az ülésen részt vett Susányi Mária, a Via Nova Ics járási elnöknője és országos elnökségi tagja, valamint Iván Tamás, országos elnökségi tag.
Körtvély Anita, az újonnan alakult alapszervezet elnöknője Gróf Klebelsbert Kunó szavaival köszöntötte a jelenlévőket: „ Nemzet, öntudat. Nemzeti öntudatra van szükség. Ez a nemzeti öntudat nem születhet meg másmint, mint önismerettel, józan önértékeléssel, önbecsülésből fakadó tevékenységgel, az én és az egész nemzet javára." Röviden ismertette a Via Nova Ics megalakulását és tevékenységét, kampányait országos szinten, majd az Ics régiós tevékenységét. Szólt terveikről a 2014-es évre tervezett programjaikról. Terveik közt szerepel a széleskörő együttműködés mellett saját rendezvényként megemlékezés a Magyar Költészet napjáról, Szent István Napi ünnepség, a már rendhagyó évi rendszerességgel megrendezésre kerülő Szüreti mulatság a járás más-más falvaiban, amit idén Tornagörgőn szeretnének megszervezni. Továbbá szeretnének bekapcsolódni a járási és országos rendezvényekbe is. Friss erővel láttak neki a Felvidéki labdarúgó bajnokság elnevezésű futball versenybe való részvétel előkészületeinek, melyeket Ragán Dávid ismertetett a jelenlévőkkel.
Az ülésen kötetlen beszélgetés alakult ki főleg a helyi szervezetek együttműködését illetően. Horváth István, az MKP helyi szervezetének elnöke örömét fejezte ki, hogy a fiatalok nyitottak a többi szervezet felé és reméli, hogy ennek folytán megindul a szervezetek közt az egyeztetés és együttműködés helyi szinten. Ezt megerősítette Tanko László is, aki a Ymca – fiatal emberek keresztyén szervezetének helyi elnöke.
BB, Felvidék.ma


Hozzászólások (0)

Ehhez a cikkhez nincs hozzászólás.

Van hozzászólása... ?