Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Zarándoklat a nemzet egységéért

Zarándoklat a nemzet egységéért

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és a délvidéki Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) közös zarándoklaton vett részt a kassai Szent Erzsébet búcsún a kassai Szent Gellért Pasztorációs és Oktató Központ (POK) meghívására. A november harmadik hétvégéjén megtartott zarándoklat a három szervezet által is aláírt együttműködési szerződés szellemében valósult meg. Árpád-házi Szent Erzsébet közbenjárását kérve a kassai Szent Erzsébet-székesegyház búcsúján közösen imádkoztak a nemzet egységéért és megmaradásáért.

Pásztor Zoltán püspöki helynök, a POK vezetője hívta meg a KÉK és a KÉSZ tagságát a kassai ünnepre. A három keresztény és magyar civil szervezet a stuttgarti Erasmus Akadémiával közösen elhatározta, hogy összehangolják tevékenységüket a kereszténység és a magyarság értékeinek védelmére és örökségének megőrzésére. Az együttműködési megállapodásba – melyet ez év szeptemberében írtak alá – belefoglalták, hogy a célkitűzéseik kölcsönös támogatásán túl közös zarándoklatokat és szakmai konferenciákat is szerveznek. Ezen megállapodás első lépése volt a kassai Szent Erzsébet napok eseményeibe való bekapcsolódás.

Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes-plébános a kolozsvári híveket képviselve érkezett az ünnepségre, csatlakozva az együttműködő szervezetekhez. A kassai hívek képviseletében Pásztor Zoltán elmondta, hogy szükségük van az anyaország támogatására, de fontos, hogy az a felvidéki magyarsággal együttműködve valósuljon meg. Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke maga is hangsúlyozta, hogy a kereszténység és a magyarság érdekeinek védelme nem merülhet ki anyagi segélynyújtásban, sokkal inkább szükség van a személyes kapcsolatok és közös programok révén a magyar nemzet egységének szolgálatára, mely végső soron a Krisztusban megvalósult egységet jeleníti meg.

A közösségek vezetői eldöntötték, hogy januárban – a KÉSZ meghívására Budapesten – egy közös munkahétvégén vesznek részt, ahol a tevékenység sikeres összehangolása érdekében rövid és hosszú távú stratégiát dolgoznak ki.

 

A Magyar Szó tudósítása az eseményről a következő címen olvasható:

Magyar Szó