Kezdőlap | Hirek > Nyugat-Bácska > „…akinek nincs múltja, jövője...

„…akinek nincs múltja, jövője sincs”

(Szlávics Károly: A csonoplyai katolikus egyházközösség története, Agapé, Újvidék, 2019)

 

Szlávics Károly egy igen átfogó képet nyújt Csonoplya egyházközösségének történetéről, mivel visszanyúl a település történetének legkezdetibb szakaszáig. A Telecskai-dombok alján, Nemesmiletics és Kerény között fekvő Csonoplya a kutatás mai állása szerint a XIV. században, a tatárjárás utáni újratelepítések során jött létre. Szlávics végigvezeti a falu történelmét az 1399-es első említésétől egészen a 2011-es népszámlálás eredményéig. Kitér a falu nevének alakulására, fontosabb történelmi eseményekre, valamint arra, hogyan befolyásolta a falu lakosságának nemzetiségét, így beleértve a lakosság vallási hovatartozásának alakulását is előbb az első, majd a második világháború.

A könyv az 1700-as évek közepétől az 1940-es évek közepéig tárgyalja részletesen a csonoplyai egyházközösség történetét. A különböző adatok és kimutatások mellett fontos szerepet kapnak a korhű dokumentumok digitalizált változatai, melyek illusztrációs anyagként, valamint a főszövegbe másolva is érdekes kiegészítése az egyházmegye történelmének. Szlávics gondos gyűjtésének köszönhetően egy helyen szerepelhetnek mindazok a plébánosok, helyettesek és káplánok, akik valaha Csonoplyán szolgáltak, valamint összegyűjtötte azoknak a névjegyzékét is, akik csonoplyai születésűekként Isten szolgálatába álltak.

Kétségkívül a kötet legszebb és legizgalmasabb része a csonoplyai Mindenszentek templom történetével kezdődik, hiszen a számadatok mellett számos történetet, anekdotát olvashatunk a falu egyházi életének és nagyobb eseményeivel kapcsolatban. Emellett nagyon gazdag az egyházi élet illusztrációs anyaga. Hiteles adatokat olvashatunk a templom szobrairól, az adományozókról, a templom felújításáról, és mindezeket az adatokat alátámasztja a képanyag. Szlávics külön fejezeteket szentel az egyháztörténet, így a templom részletes története mellett a csonyoplyai Kálváriának, a Szentkútnak, és az egyéb szakrális emlékhelyeknek. A különböző egyházi szokások felelevenítéséhez nemcsak a múlt századelejei fotográfiák, hanem a közelmúltban készült képek is hozzájárulnak, ami egyben azt is bizonyítja, hogy bár nagy gondot okoz az elvándorlás mind a faluban, mind a település környékén, mégis megtalálható a katolikusok szilárd magja, akik a hagyományokhoz való ragaszkodásukat nem félnek megmutatni a külvilágnak.

A kötet megjelenését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.