Kezdőlap | Hirek > Nyugat-Bácska > Civilek a fejlesztésért

Civilek a fejlesztésért

A Dunatáj- Egyesülés Nyugat- Bácska Fejlesztéséért civil ernyőszervezet évente rendez tanácskozást tagszervezetei számára. Célja, hogy tájékoztatást nyújtson a szervezetek működtetésével kapcsolatos aktualitásokról, pályázati lehetőségekről, segítse a szervezetek közötti partnerségét.

Gombos, Szilágyi, Kupuszina, Doroszló, Bezdán, Csonoplya, Bácsgyulafalva, Nemesmilitics, Őrszállás, Zombor, Apatin egyesületeinek, civil szervezeteinek képviselőit Péter István a Dunatáj elnöke köszöntötte. Elmondta, az idei összejövetelt az év folyamán kialakított civil központok működéséről, elsősorban a zombori központtal kapcsolatos tudnivalók témájában szervezték.

Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke a Szabadkán, Zentán, Újvidéken, Zomborban, Temerinben és Kisoroszon létesített Civil Központok hálózati rendszerét ismertette. A zombori iroda a Városháza emeletén található, Hauke Szilvia tölti be az irodavezetői munkakört. Hozzá lehet fordulni kérdésekkel, pályázási és projekt ötletekkel. Az irodavezetők napi kapcsolatban állnak egymással, az interneten keresztül és a Civil Portál, http://www.civilportal.rs/ címen gyűjtenek fel minden hasznos adatot a civil szervezetekkel kapcsolatban. Ennek működését Stausz Edina a szabadkai központ vezetője ismertette. Elhangzott, érdemes regisztrálni a portálon, feliratkozni a hírlevélre és figyelni a pályázatokkal, képzésekkel, konferenciákkal kapcsolatos információkat, de lehetőség van a szervezetekkel kapcsolatos programok, hírek megosztására is. Felhívták a figyelmet az MNT Vajdasági Magyar Civil Kataszterébe való bejegyeztetés fontosságára, amely azon kívül, hogy nyilván tart, információval is ellát és szakmai, gyakorlati tudnivalókat tartalmazó ingyenes kiadványokkal könnyíti meg a regisztrált szervezetek munkáját.

Harmath Éva könyvellő az egyre bonyolultabbá váló ügyviteli témákban nyújtott tájékoztatást. Az egybegyűltek elsősorban a kincstári számla nyitásának aktuális gyakorlatára voltak kíváncsiak.

Losoncz Dávid jogász az egyesületek, szervezetek gazdasági tevékenységének témájában intette óvatosságra a civileket. Mindkét szakember az irodák rendelkezésére áll, hozzájuk fordulhatnak tanácsért.

Erős Ervin pályázati szakértő nem csak az Európai Uniós partnerségi IPA vagy a Nemzeti Együttműködési Alap lehetőségeit ajánlotta, hanem a ritkábban figyelt nagykövetségi pályázatokat is. Mind mondta, ha a szervezet képben van a nemzetközi támogatási trendeket illetően, jó eséllyel pályázhat akár a holland, a finn vagy a norvég követségek kiírásaira, például demokrácia, emberi jogok és reformok, de egyéb tematikában is.

Pelt Ilona a Dunatáj alapszabályának módosítása témájában szólalt fel. Elmondta, a doroszlói székhely áthelyeződik Zomborba. Az önkormányzatok 2o14- től 2o2o- ig terjedő fejlesztési tervében, mint elismert ernyőszervezetnek, a Dunatájnak az elképzelései is helyet kaphatnak majd. A statútumban tett második változtatás, hogy a Dunatáj elnökségébe minden olyan településről egy tagot jelölhetnek majd, ahol legalább két személy tagja a civil szervezetnek.

Zsoldos Ferenc zárásképp elmondta, a nyugat- bácskai szórványnak belülről kell építkeznie, az emberi, a civil erőforrások fejlesztésével a régió gazdasági fejlődése is elérhető.

Lennert Móger Tímea - Magyar Szó