Kezdőlap | Hirek > Nyugat-Bácska > Nyugat-bácskai Civil Szervezetek...

Nyugat-bácskai Civil Szervezetek Tanácskozása

 

November 18-án Zomborban tartotta a Nyugat-bácskai Civil Szervezetek Tanácskozását a Dunatáj-Egyesülés Nyugat-Bácska Fejlesztéséért ernyőszervezet. A jövő évi tevékenységekre és a tagszervezetek tájékoztatására irányuló tanácskozás Zombor Város bungalójában, telt házas részvételi aránnyal zajlott.

Péter István a Dunatáj elnöke köszöntötte a vendégeket, az előadókat, külön tisztelettel Mgr. Hajnal Jenőt a Magyar Nemzeti Tanács elnökét. Elmondta, a jelenlegi MNT-elnök az első, aki megtisztelte jelenlétével a Dunatáj évenként megrendezésre kerülő tanácskozását.

Mgr. Hajnal Jenő az MNT által bonyolított belföldi, tartományi és belgrádi szintű pályázatok rendszeréről tájékoztatta a civil szervezetek vezetőit. Elmondta, az új elnökkel rendelkező Szekeres László Alapítványban változásokat eszközölnek és várhatóan már januárban megtörténik a pályázati kiírás. Ahogy a magyar utcanevek igénylésére történő pályázást is jó szívvel ajánlja a közösségek számára.

- A magam részről mindig híve voltam annak, hogy ha tud, pályázzon együtt több szervezet. Tapasztalataink alapján a hatékonyság szempontjából érdemes összehangolni az érdekeket-mondta az MNT-elnök.

A nyertes projektumok közül hangsúlyozta az oktatási pályázatok eredményességét. Konkrétan az alternatív osztálykirándulások, régióismertető programjait, amelyek igazolták, nagyon jó együttműködés alakulhat ki az oktatási és a civil szféra között.

Alapvetően fontos a (a rendszerből kikerülő) pedagógusok bevonása a közösségi tevékenységekbe, az egyesületek, a civil szervezetek munkájába. Ezt szem előtt tartva indulnak el az MNT napközi, fölzárkóztató, tehetséggondozó programjai.

A Magyar Nemzeti Tanács további feladatai között szerepel országos szinten megoldást találni az Európai Uniós források lehívásához szükséges önrész biztosításának. A tervezett költségvetést illetően kiemelte a fiatalok aktivitását serkentő, a szülőföldön maradást szorgalmazó programokat.

- Ahol a civil kurázsi, önállóság megtalálja a maga világát a közösség javára, ott partnert tud találni a Magyar Nemzeti Tanácsban is-összegzett mondandója végén Mgr. Hajnal Jenő az MNT elnöke.

Bemutatkozott Szabó Sándor történész a Nemzetpolitikai Államtitkárság Petőfi Sándor Programjának fiatal ösztöndíjasa. Elmondta, májusig tartózkodik Nyugat-Bácskában. Fő tevékenysége, a szórvány-létben dolgozók segítése. A civil szervezetek a zombori Dunatáj-irodában kereshetik fel őt, a pályázatírástól kezdve, a levéltári gyűjtésen át, a történelem órák, előadások igénylésén keresztül a szervezőmunkáig, bármilyen feladattal.

Béres Zoltán a Vajdasági Magyar Civil Szövetség (CISZ) elnöke a Kárpát-medencei hálózatosodásról tartott előadást. Beszélt a szövetség irányvonalairól, a Budapesten székelő Civil Egyeztető Tanáccsal, a közös Kárpát-medencei Civil Honlappal, a magyarországi megyei Civil Információs Centrumokkal való kapcsolattartásról.

Stausz Edina az aktuális magyarországi támogatási forrásokról tájékoztatta a hallgatóságot. A Nemzeti Együttműködési Alap, a Bethlen Gábor Alap, a Nemzeti Kulturális Alap által fennálló lehetőségeket és pályázási módokat ecsetelte.

Losoncz Dávid jogász a civil szervezetek jogi és társadalmi szerepvállalásáról szólt. Elmondta, jogi szempontból az ilyen és ehhez hasonló civil fórumok célja, hogy növeljék a civil szervezetek jogtudatosságát. Ez alkalommal a civilek egyéb jogi eljárások során fennálló lehetőségeiről beszélt. Az információhoz való szabad hozzáférés gyakorlatáról elmondta, a törvény arról szól, hogy mindenki, így a civil szervezetek is juthatnak olyan információkhoz, amelyek a hatóság, bármely állami szerv munkája során jöttek létre. Maga az eljárás igen egyszerű, legtöbb vajdasági magyar község honlapján megtalálható a formanyomtatvány, akár két nyelven is. Át lehet adni magyarul a község és a tartomány esetében is. A hatóság köteles tizenöt napon belül válaszolni az információ kérésére. Amennyiben nem rendelkezik a hatóság az információval, abban az esetben értesítenie kell a kérelmezőt arról, hogy ki rendelkezik az információval és hol helyezkedik el a információ. Tehát az sem elég, ha valakit visszautasítanak, azzal, hogy náluk nincs. Amennyiben tizenöt napon belül a hatóság a kérelemre nem válaszol, abban az esetben a kérelmező a közérdekű információk biztosához fordulhat és fellebbezést nyújthat be. Az nyilván egy döntést fog hozni arról, hogy az első fokú hatóságnak biztosítania kellett volna az információt vagy sem.

Harmath Éva könyvelő az adminisztrációs változásokról, a civil szervezetek működésére vonatkozó általános tudnivalókról számolt be.

Az aktuális fejlesztési projektumok témakörét érintve Pribilla Attila Zombor Város segédpolgármestere beszámolt a Duna-Pannon Mikrorégió nevű projektumról. Elmondta, januárban indult az összefogás. Legutóbb Zomborban tartottak egyeztető tanácskozást. A munkacsoportok november végéig kidolgozzák a hat érintett önkormányzat közös turisztikai kínálatát. A turizmus fejlesztése mellet infrastrukturális beruházások is megvalósulnak majd.

Péter István végezetül bátor, nagyot álmodni is merő projekttervezésre bíztatta a tagszervezetek képviselőit. Biztosította azokat, hogy a Dunatáj Egyesülés munkatársai rendelkezésre állnak, adminisztrációs és egyéb ügyintézés szempontjából is. Megköszönte támogatóik, a Magyar Nemzeti Tanács és Apatin Község Önkormányzata segítségét.

dunataj.eu