Kezdőlap | Képzések > FELHÍVÁS a „Kisebbségvédelem...

FELHÍVÁS a „Kisebbségvédelem Európában” online nyári egyetemen való részvételre

Helyszín:
Kezdés: 2022-07-12 00:00:00 Fejezés: 2022-07-14 00:00:00

 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) 2022-ben is megrendezi a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemet, a tavalyi és tavalyelőtti évhez hasonlóan online formában 2022. július 12-14. között.

A program célja, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai tevékenységük során érdemben kívánnak a külhoni magyarok jog- és érdeksérelmeivel érdemben foglalkozni.

A nyári egyetem idén kiemelten fókuszál az elméleti tudás és a gyakorlati kérdések összekapcsolására a nemzeti, uniós vagy nemzetközi szinten történő kisebbségi jogérvényesítés érdekében. Ennek keretében a hallgatók megismerkedhetnek a kisebbségvédelem uniós és nemzetközi jogi alapjaival, majd a KJI által támogatott ügyekkel, továbbá jogesetmegoldásokon, interaktív előadásokon vehetnek részt. A fentieken túl Intézetünk egy közös, kötetlenebb jellegű kutatásmódszertani beszélgetéssel kívánja célzottan segíteni a hallgatók szakmai kapacitásának építését.

Az oktatási modulokon túl, a program lehetőséget ad a fiatal hallgatók gyakorlati, kutatási, előadói kompetenciájának fejlesztésére, interaktív feladatokkal színesítve a nyári egyetemet. Célunk – még online formában is – a hosszútávú közösségfejlesztés és a hallgatóinkkal való kapcsolattartás, mivel intézetünk a nyári egyetemen túl is számos lehetőséget kínál hallgatóinknak, így például minden évben több gyakornoki programot indítunk, tanulmányírói pályázatot hirdetünk.

A KJI e nyári egyetem által olyan szakmai műhelyt kíván biztosítani a hallgatóknak, ahol lehetőségük nyílik az egymással, valamint az oktatókkal történő párbeszédre, tapasztalatcserére, emellett elmélyíthetik a nemzetközi kisebbségvédelemre vonatkozó ismereteiket. Az előadásokon kívül kiscsoportos online foglalkozásokra és konzultációkra, mentorálásra is sor kerül.

 

Az előadások várható témái:[1]

·       A nemzetpolitika fogalmi, intézményi kereteinek ismertetése

·       A KJI tevékenységének bemutatása

·       Alapozó áttekintés a későbbi előadásokhoz nemzetközi közjogból és uniós jogból

·       Az ENSZ kisebbségvédelmi rendszere, gyakorlati kérdések, különleges jelentéstevői munkák bemutatása

·       Az Európa Tanács kisebbségvédelmi mechanizmusa

·       Az őshonos nemzeti kisebbségek jogérvényesítési lehetőségei az Európai Unióban

·       Alapjogvédelem az Európai Unióban

·       Nemzeti kisebbségi autonómiával kapcsolatos előadás

·       Délvidéki restitúció - ügyek a KJI partnereinek előadásában

·       A KJI tevékenységének, a vonatkozó jogi háttérnek ismertetése a felvidéki kárpótlással kapcsolatban – interaktív módon, a KJI munkatársaival

·       A KJI tevékenységének, vonatkozó jogi háttérnek ismertetése az erdélyi restitúcióval kapcsolatban – interaktív módon, a KJI munkatársaival

·       A KJI uniós jogi tevékenységének ismertetése Beke István és Szőcs Zoltán ügyében, interaktív módon, a KJI munkatársaival

·       A KJI által támogatott további ügyek bemutatása, az azokat képviselő ügyvédek és eljáró szakemberek, érintettek által

·       Kutatásmódszertani eszmecsere

 

A jelentkezés feltételei

 

Kiknek a jelentkezését várjuk?

 

Elsősorban felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, PhD hallgatók, indokolt esetben pályakezdők jelentkezését várjuk határon innen és túl.

 

Mely tudomány/szakterületről?

 

Jog- és államtudományok, politológia, nemzetközi tanulmányok, esetlegesen egyéb, a kisebbségvédelemhez kapcsolódó releváns területek.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 

1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet honlapjáról(www.kji.hu) letölthető regisztrációs ív

2. Magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajz

3. Motivációs levél

4. Hallgatói jogviszony igazolása (alap, mester, osztatlan vagy doktori képzésről), illetve végzett jelentkezők esetén a diploma másolata

 

Hova és meddig várjuk a jelentkezést?

 

A pályázati anyagot az jogvedo.intezet@kji.hu e-mail címre kérjük elküldeni.

 

Jelentkezési határidő: 2022. június 24.

 

A pályázatok elbírálásának menete:

1. A felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő és hiánytalan pályázati anyagot benyújtó pályázókkal a szervezők - előre egyeztetett időpontban - rövid videóbeszélgetést folytatnak. Ennek célja a pályázók szakmai felkészültségének felmérésén túl, az esetleges kérdések megválaszolása, a szervezők és a nyári egyetem részletesebb előzetes bemutatása. Az interjúkra várhatóan a 2022. június 27-ei héten kerül sor. Igény esetén több alkalmat is biztosíthatunk.

2. Az interjúkat követően megtörténik a nyári egyetemre felvételt nyert pályázók kiválasztása. A pályázók kiértesítése előreláthatólag július elején történik meg.

 

További információkért forduljon bizalommal dr. Köböl-Benda Vivienhez, vagy dr. Wágner Tamáshoz a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársaihoz:

Köböl-Benda Vivien: benda.vivien@kji.hu                     Wágner Tamás: wagner.tamas@kji.hu

 

A nyári egyetemre történő jelentkezés előtt, kérjük, hogy olvassa el a KJI adatvédelmi tájékoztatóját: https://www.kji.hu/adatvedelem/

A jelentkezés benyújtásával – erre vonatkozó kifejezés kérés hiányában – a Pályázó önkéntesen hozzájárul az adatkezeléshez, melyet bármikor visszavonhat.

 

Budapest, 2022. május 20.[1]A szervezők a változtatás jogát fenntartják.

 


Óraszám: 0 Költség: 0 Jelentkezési határidő: : 2022-06-24 00:00:00 Kapcsolat: jogvedo.intezet@kji.hu
Csatolmányok: