Kezdőlap | Konferenciák > Négynapos emlékkonferencia a...

Négynapos emlékkonferencia a reformáció 500. évfordulója alkalmából

„Sem magasság, sem mélység nem rettent”

Helyszín: Bajsa, Torontálvásárhely, Bácsfeketehegy, Maradék
Kezdés: 2017-06-29 11:00:00 Fejezés: 2017-07-02 15:00:00

Szervező: Kiss Lajos Néprajzi Társaság

 
Helyszínek:
Bajsa (Bácska)
Torontálvásárhely (Bánát)
Bácsfeketehegy (Bácska)
Maradék (Szerémség)
 
Időpont: 2017. június 29. – július 2.
 
 
Első nap:
Bajsa, 2017. június 29. csütörtök
Regisztráció 11.00 órától a bajsai Helyi Közösség épületében.
 
Program
 
13.30 Kiállításmegnyitó a bajsai Helyi Közösség épületében
Az egybegyűlteket köszönti Lackovics Károly, Bajsa polgármestere. A kiállítást megnyitja és a kiállítás anyagát ismerteti: Dolinszkyné Báthory Márta th. mgr. esperes asszony
 
14.30 A konferencia ünnepélyes kezdete. Helyszín: az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház esperesi hivatala. (Bajsa, Zakó utca 21.)
 
Köszöntőt mond dr. Szőke Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke, a konferencia főszervezője.
 
1. Dr. Dolinszky Gábor evangélikus püspökhelyettes:
A vajdasági evangélikus egyház története
 
2. Prof. dr. Barna Gábor:
Protestáns ökumenikus törekvések
Adatok a dél-alföldi evangélikus gyülekezetek történetéhez
 
3. Beszédes Valéria mgr.:
Iványi István élete és munkássága
 
15.30 Kávészünet
 
16.00 A konferencia folytatása
 
1. Veres Emese Gyöngyvér néprajzkutató, Magyarországi Evangélikus Egyház Vallási Néprajzi Munkacsoportja:
1886: az önállóság éve
 
2. Brittich Erzsébet helytörténész Arad:
Az Aradi Evangélikus Egyházközség és a Vörös-templom
 
3. Nagy István történész Bonyhád:
Torzsáról indultam... Ordass Lajos evangélikus püspök (1901–1978) eszmeisége
 
 
Második nap
2017. június 30. péntek, Torontálvásárhely
 
8.00 Indulás Torontálvásárhelyre
Útközben megtekintjük az eleméri Szent Ágoston-templomot, Kiss Ernő aradi vértanú végső nyughelyét. Megállunk Nagybecskereken, tiszteletünket tesszük a nagybecskereki református hívek templomában.
 
11.00–12.00 Érkezés Torontálvásárhelyre
Ebéd
 
14.00  A konferencia kezdete
 
1. Beszédes Mária torontálvásárhelyi lelkésznő ismerteti a templom történetét
 
2. Dr. habil. dr. Örsi Julianna kandidátus:
A 19–20. századi református megújulási mozgalom
 
3. Fehér Viktor egyetemi mesterhallgató:
A református egyház Rákóczi-képe az 1906-os Rákóczi-újratemetés idején
 
4. Besnyi Károly helytörténész:
Különös történetek a vajdasági protestáns egyházközségek életéből
 
Kávészünet
 
1. Tóth dr. Glemba Klára:
A Nagybecskereki Református Egyházközség közösségépítő szerepe Bánátban
 
2. Kónya Sándor néprajzkutató:
Protestáns énekek a néphagyományban
 
3. Dr. Szőke Anna:
Regionalizmus és a vallási hovatartozás tájformáló hatása
 
4. Raj Rozália – Nagy István:
Vajdasági református temetőink (filmvetítés)
 
 
Harmadik nap
 
2017. július 1., szombat
 
Feketics a múltban és a jelenben is (régen jugoszláviai) ma a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöki székhelye volt és maradt is.
 
Program
 
09.00 Helyszín: Bácsfeketehegy, református templom
 
„Sem magasság, sem mélység nem rettent”
Orosz Attila, bácskai református esperes előadása
 
10.00 Helyszín: Feketics Művelődési Egyesület, Bácsfeketehegy
 
Az emlékkonferencia központi ünnepségét prof. dr. Silling István köszönti
 
10.30 – Délelőtti ülésszak
 
Műveltség és hagyomány – elnököl: prof. dr. Németh Ferenc
 
1. Prof. dr. Jung Károly folklórkutató, nyugalmazott egyetemi tanár:
Kleofás a tüzes kemencében   — Apokrifon-epizódok proppi értelmezésben
 
2. Barabás László, Károli Gáspár Református Egyetem, főiskolai docens, néprajzkutató:
Iskolai műveltség és néphagyomány az erdélyi protestánsok kalendáris szokásaiban
 
3. Dr. Nóbik Attila egyetemi tanár, Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged:
A protestantizmus képe a magyar neveléstörténet-írásban
 
Kávészünet
 
Történelem – elnököl: prof. dr. Barna Gábor
 
4. Prof. dr. Németh Ferenc, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka:
125 éve jelent meg az első bánáti református folyóirat, a nagybecskereki Keresztyén (1892)
 
5. Pastyik László mgr. irodalomtörténész, bibliográfus:
Bácskai és bánsági protestáns történetíró papok (a XIX. században)
 
6. Farkas Lajos vallástörténész, a dunaújvárosi Intercisa Múzeum igazgatója:
Karancs – Kő – Sepse
 
Ebéd
 
14.30 – Délutáni ülésszak
 
Egyéniségek – elnököl: prof. dr. Jung Károly
 
1. Dr. Silling István, ny. egyetemi tanár, nyelvjárás- és néprajzkutató:
Kármán József verbászi református lelkész a babonáról 1877-ben
 
2. Hallgató Imre helytörténész:
Simonyi János szerepe a szabadkai egyházközség megalakulásában
 
3. Székely Gábor doktorandusz, művészettörténész:
Kecskeméti Selymes János református lelkész a református hitélet kecskeméti egyháztörténeti művében
 
Kávészünet
 
Felekezetek – elnököl Veres Emese Gyöngyvér
 
4. Pap Gy. László unitárius lelkész, Debrecen:
A magyar unitárius vallás
 
5. Vass Erika néprajzkutató, Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum:
A homoródalmási unitárius gyülekezet
 
6. Dr. Klamár Zoltán, néprajzkutató, Váci Egyházmegyei Múzeum:
Már az ősmagyarok is reformátusok voltak!
Vallási másságból eredő konfliktushelyzetek – közép-bácskai példák
 
Jelenlévő múlt – elnököl: dr. Szőke Anna
 
7. Dr. Bárth János néprajzkutató, nyugalmazott múzeumigazgató, címzetes egyetemi docens:
A pirosi reformátusok házassági kapcsolatai a XVIII–XIX. század fordulóján
 
8. Dr. Silling Léda, Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka:
A bácskossuthfalvi templom melletti sírkert református sírjelei
 
9. Csorba Béla, az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott lektora:
A járeki evangélikus templom
 
20.00 – Vacsora
 
Negyedik nap
 
08.30  Indulás autóbusszal Maradékra
 
Maradék Vajdaságban, a Szerémségi tájegységben, a Tarcal-hegység lankáin található. Itt van a szerémségi magyar szórványtelepülések közül a legnagyobb magyar közösség. A valamivel több mint 2000 lakos körülbelül egynegyede magyar. A református egyházközség jelenét és múltját Halász Dániel lelkipásztor ismerteti.
 
Visszaérkezés Bácsfeketehegyre kb. 15.00 órakor. Igény szerint ebéd és hazautazás.

Költség: Jelentkezési határidő: : 0000-00-00 00:00:00 Kapcsolat: Szervezet: Kiss Lajos Néprajzi Társaság