Kezdőlap | Megfizettetési határidő 60 nap > Megfizettetési határidő 60 nap

Megfizettetési határidő 60 nap

A 2012. december 17.-ei 119. Szerbiai Hivatalos Közlönyben megjelent a Törvény a pénzügyi kötelezettségek megfizettetéséről (eredeti címe: „Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama“), amely alkalmazása 2013. március 31.-étől történnik.

A Törvény a kereskedelmi viszonyok alapján létrejött pénzügyi kötelezettségek maximális megfizettetési határidejét írja elő a hazai gazdasági cégek, vállalkozások, szövetkezetek, bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok, az állami szektor részvevői és más jogi személyek között (e kategóriába tartoznak a civil szervezetek is). A Törvényben fel vannak sorolva azok az esetek is, amelyekre a Törvény nem vonatkozik,  ilyenek a hazai jogi személy és külföldi jogi személy közötti szerződés, valamint a hazai jogi személy és a magánszemély közötti szerződés. Úgyszintén nem vonatkozik a csődben levő jogi személyek adósságára, valamint az átszervezés alatt álló (közismert néven „restrukturiranje“) jogi személyek adósságára.

A Törvény előírja, hogy a pénzügyi kötelezettségek kifizetésének határideje nem lehet hosszabb, mint 60 nap! A Törvényben a 2. §-sa írja, hogy különböző esetekben, melyik nap számít az említett határidő első napjának. Úgyszintén megtalálhatók a Törvényben azok az esetek is amikor, bizonyos, a Törvényben előírt feltételek betartása mellett a szerződésbe foglalt fizetési határidő hosszabb is lehet.

A Törvény a 2013. március 31.-e utáni időszakban létrejött kötelezettségekre érvényes.

Az mellett, hogy a károsult, a fizetési határidőt figyelmen kívül hagyó jogi személytől az 5. §-sal összhangban 20.000,00 dinárt követelhet a késés miatt, a Törvény 12. §-ában szigorú pénzbüntetések vannak előlátva, úgy a Törvényt nem betartó jogi személy felé, mint a jogi személy felelős személye ellen.