Kezdőlap | Pénzügyi segély > Munka végzés munkaviszony létesítése nélkül > Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Általános szabályok:
A Munkaviszonyról szóló törvény 199. §-a alapján a munkaadó szerződést köthet polgárokkal (magánszemélyekkel) bizonyos munkák elvégzésére. Amennyiben az adott munka nem tartozik a munkaadó alaptevékenységébe, akkor vállalkozási szerződés keretében tudja ezt a munkát elvégeztetni.
A, kötelezően írásban megkötött, szerződésnek a kötelező elemei közé tartozik többek közt a megrendelő és a munkavállaló adatai, az elvégzendő munka megnevezése, a teljesítés határideje, a vállalkozási díj nagysága és kifizetésének határideje. A szerződésben a szerződés szegésre vonatkozó feltételeket is meg lehet fogalmazni. A szerződés végén mindkét fél aláírása szükséges, valamint az egyesület képviselője azt bélyegzőjével is ellátja.

Az egyesület a vállalkozási díj kifizetésekor köteles adót és járulékot is elszámolni. Attól függően, hogy a személy, akivel megkötötte a szerződést a munka elvégzésére, munkaviszonyban van-e például más jogi személynél, nyugdíjas, tanuló vagy munkanélküli - a járulék elszámolása is változik.
A szerződésben szereplő összeg lehet bruttó (vagyis tartalmazza az adót és a járulékot is) vagy nettó értékben (amely tisztán, levonás nélkül a munkavégző személyt illeti meg) megadva. A törvény 85. §-a alapján a vállalkozási szerződés szerint megvalósított jövedelem olyan jövedelemnek számít, amelyre a kifizető adót és járulékot köteles elszámolni, levonni, és befizetni az előírt számlákra a kifizetés időpontjában.

 

A vállalkozási díj után fizetendő járulékok és adók:
A vállalkozási szerződés alapján megvalósított jövedelemre a következő járulékokat, illetve adót kell kifizetni:

a) jövedelemadó: 20 % (az adóalapra számolva).
Az adóalapot úgy kapjuk meg, hogy a bruttó összegből (bruttó térítményből) levonunk 20 %-ot az előirányzott költségek címén, s az így kapott különbséget szorozzuk meg a 20 %-os jövedelemadóval. Az előirányzott költségek függetlenül attól, hogy léteznek-e vagy sem, mindegyik vállalkozási szerződésből levonandók (Megjegyzés: 2005. január 1-e óta a vállalkozási szerződés alapján megvalósított jövedelem elszámolásánál nincs lehetőség a valós költségeknek, mint például az útiköltségnek, az üzemanyagnak, az elszállásolásnak stb. jóváírására).
 
b) nyugdíj és rokkant biztosítási járulék: 24 %
Az alapot ugyan az az összeg képezi, mint amelyre a jövedelemadót számoltuk (a bruttó összegből levonva a 20% előírt költség) - lásd az előző pontban.
 
c) egészségügyi biztosítási járulék: 12,3 %
Amennyiben a személynek, akivel a vállalkozási szerződést kötjük, nincs más alapon egészségügyi biztosítása, akkor ezt a járulékot is el kell számolnunk. Ellenkező esetben, amennyiben más jogcímen van már egészségügyi biztosítása, akkor viszont nem kell elszámolni és befizetni.
 
 
Vállakozási szerződés munkaviszonyban levő személlyel, vagy nyugdíjassal:
A vállalkozási szerződésben a munka értékét nettó összegben is meghatározhatjuk, ebben az esetben a következő szorzószámmal számoljuk át, vagyis bruttósítjuk (B – bruttó összeg, N – nettó összeg):
B= N x 1,543210.
Ezt a szorzószámot akkor használjuk, ha a szerződésben szereplő munkát végző személynek van már egészségügyi biztosítása valamilyen más jogcímen (pl. munkaviszonnyal rendelkezik valahol, nyugdíjas stb.).
A jövedelemadót minden esetben a 20 %-kal csökkentett alapra számoljuk el. A jövedelemadó szintén 20 %-os. Amire az adót számoltuk, ugyanarra az összegre számoljuk rá a 24 %-os nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékot is.
 
     1. Példa:
Vállalkozási szerződést kötöttünk egy munkaviszonyban levő személlyel, akinek a feladata az egyesületben az adminisztratív munkafeladat elvégzése. Nettó 2.000,00 dinár összegben határoztuk meg a munka ellenértékét.
Elszámolása a következő:
1. Nettó összeg 2.000,00 din
2. Szorzószám 1,543210
3. Bruttó jövedelem (2000 x 1,543210=) 3.086,42 din
4. Előírt költségek " -20 %" (3.086,42 x 20 %=) 617,28 din
5. AZ ADÓALAP = 3.086,42 - 617,28 = 2.469,14 din
6. Lakossági jövedelemadó "20 %" (2.469,14 x 20 %=) 493,83 din
7. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék  "24 %" (2.469,14 x 24 %=) 592,59 din
8. Egészségügyi biztosítási járulék "12,3 %"  - nincs
9. Kifizetendő összeg (3.086,42 - 493,83 - 592,59 - 0=) 2.000,00 din
 
Kitöltendő nyomtatványok:
Kifizetéskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni és beadni:
- PP OPJ-6 (az adó és járulékok elszámolásáról) és a községenként befizetett adókimutatást az adóhivatal részére, a csatolmányokban megtalálható a kitöltött példa (PP OPJ6 - 1. példa) és a kitölthető nyomtatvány.
- M-UN (nyugdíjbiztosítási járulék) a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap részére.
 
 

Vállalkozási szerződés munkanélküli személlyel:
A vállalkozási szerződésben a munka értékét nettó összegben is meghatározhatjuk, ebben az esetben a következő szorzószámmal számoljuk át, vagyis bruttósítunk (B – bruttó összeg, N – nettó összeg):
B = N x 1,819505
Amennyiben a munkát végző személynek nincs máshol egészségügyi biztosítása, akkor a vállalkozási szerződés alapján megvalósított térítményre el kell számolni a 20 %-os jövedelemadót, a 24 %-os nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékot, és a 12,30 %-os egészségügyi biztosítási járulékot:
 
     2. Példa
Vállalkozási szerződést kötöttünk egy munkanélküli személlyel, akinek nincs egészségügyi biztosítása, az adminisztrációs munka elvégzésére a szervezetben
1. Nettó összeg 2.000,00 din
2. Szorzószám 1,819505
3. Bruttó jövedelem (2.000 x 1,819505=) 3.639,01 din
4. Előírt költségek " -20 %" (3.639,01 x 20 %=) 727,80 din
5. ADÓALAP = 3.639,01 - 727,80 = 2.911,21 din
6. Lakossági jövedelemadó "20 %" (2.911,21 x 20 %=) 582,24 din
7. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék "24 %" (2.911,21 x 24 %=) 698,69din
8. Egészségbiztosítási járulék "12,3 %" (2.911,21 x 12,3 %=) 358,08 din
9. Kifizetendő összeg (3.639,01 - 582,24 - 698,69 - 358,08=) 2.000,00 din
 
Kitöltendő nyomtatványok:
Kifizetéskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni és beadni:
- PP OPJ-6 (az adó és járulékok elszámolásáról) és a községenként befizetett adókimutatást az adóhivatal részére, a csatolmányokban megtalálható a kitöltött példa (PP OPJ6 - 2. példa) és a kitölthető nyomtatvány.
- M-UN (nyugdíjbiztosítási járulék) a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap részére.
- M bejelentőt a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap részére.
 
 
Vállalkozási szerződés külföldi személlyel:
A vállalkozási szerződésben a munka értékét nettó összegben is meghatározhatjuk, ebben az esetben a következő szorzószámmal számoljuk át, vagyis bruttósítunk (B – bruttó összeg, N – nettó összeg):
B = N x 1,1904762
Amikor a munkát végző személy után csak az adót kell befizetni pl. külföldi személyek, vagy olyan személyek, akik az adott év folyamán a legmagasabb megszabott évi járulék fizetése miatt fel vannak mentve a nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék fizetése alól
 
     3. Példa
Vállalkozási szerződést kötöttünk külföldi személlyel.
1. Nettó összeg 2.000,00 din
2. Szorzószám 1,1904762
3. Bruttó jövedelem (2.000,00 x 1.1904762=) 2.380,95 din
4. Előírt költségek " -20 %" (2.380,95 x 20 %=) 476,19 din
5. ADÓALAP = 2.380,95 - 476,19 = 1.904,76 din
6. Lakossági jövedelemadó "20 %" (1.904,76 x 20 %=) 380,95 din
7. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék "24 %" nincs
8. Egészségbiztosítási járulék "12,3 %" nincs
9. Kifizetendő összeg (2.380,95 - 380,95 - 0 - 0 =) 2.000,00 din

Kitöltendő nyomtatványok:
Kifizetéskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni és beadni:
- PP OPJ-6 (az adó és járulékok elszámolásáról) és a községenként befizetett adókimutatást az adóhivatal részére, a csatolmányokban megtalálható a kitöltött példa (PP OPJ6 - 3. példa) és a letölthető nyomtatvány.