Kezdőlap | Pénzügyi segély > Munkaviszony > Munkabér

Munkabér

Munkaviszonyban történő munkavégzés után a munkáltató a munkavállalónak munkabért fizet.

 

A munkavállaló egyik alapvető joga a munkabérhez - keresethez ("zarada") való jog. A kereset nagyságát és
meghatározásának elemeit a munkaszerződés tartalmazza. A Munkaügyi törvény értelmében a munkaadó köteles minden hónapra a keresetet elszámolni. Az elmúlt hónapra elszámolt keresetre, kimutatott adót és járulékokat a munkaadó akkor is köteles befizetni a folyó hónap utolsó napjáig, ha a munkavállaló nettó munkabérét esetleg nem tudja kifizetni, például bizonyos pénzügyi nehézségek miatt.
A kereset elszámolásáról egy példányt a munkavállalónak is kézhez kell kapnia. Ha nem történt meg a munkavállaló felé a kereset kifizetése, akkor az elszámolás mellé egy értesítést is kell csatolni, amelyben az indoklás van leírva, a formája és tartalma nincs előírva (a csatolmányok közt megtalálható egy lehetséges forma). A kereset elszámolás két példányban készül, egy a munkavállalónak és egy a munkaadónak.

A fizetés elszámolásakor egy meghatározott összeg adókedvezmény alá esik, ez pillanatnyilag 11.000,00 dinár. Ez az összeg 2013. május 30-tól 2014. január 31-éig érvényes. A járulékok legkisebb havi alapja 20.090,00 dinár, amely 2013. május 1-től 2013. július 31.-ig érvényes ("Sl. glasnik RS 38/2013").

A kereset után fizetendő adót és járulékokat a munkavállaló, valamint a munkaadó terhére a következő kulcsok alapján kell elszámolni:
A munkavállaló terhére:
1. Adó 10,00%
2. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 13,00%
3. Kötelező egészségbiztosítási járulék 6,15%
4. Munkanélküli járulék 0,75%
5. Ö s s z e s e n 29,90%
A munkaadó terhére:
6. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 11,00%
7. Kötelező egészségbiztosítási járulék 6,15%
8. Munkanélküli járulék 0,75%
9. Ö s s z e s e n 17,90%

 

Az adót és a járulékokat a következő számlákra kell befizetni:

Nyugdíj és rokkant biztosítási járulék a munkaadó terhére
(Doprinos PIO na teret poslodavca)

840-721212843-46

Nyugdíj és rokkant biztosítási járulék a munkavállaló terhére
(Doprinos PIO na teret zaposlenih)

840-721111843-18

Egészségügyi biztosítási járulék a munkaadó terhére
(Doprinos ZDR na teret poslodavca)

840-721222843-19

Egészségügyi biztosítási járulék a munkavállalö terhére
(Doprinos ZDR na teret zaposlenih)

840-721121843-88

Munkanélküli járulék a munkaadó terhére
(Doprinos nezaposlenost na teret poslodavca)

840-721232843-89

Munkanélküli járulék a munkavállaló terhére
(Doprinos nezaposlenost na teret zaposlenog)

840-721131843-61

Adó
Porez na zarade

840-711111843-52

Nettó kereset
Neto zarada

a munkavállaló számlája

 
A fizetés elszámolásánál és a kifizetésekor a következő űrlapokat kell kitölteni és leadni az Adóhivatalba:
- PP OPJ (jelentés – a fizetésre elszámolt és befizetett adóról), amelyhez mellékeljük a községenként befizetett adókimutatást,
- OD (jelentés – a fizetésre elszámolt és befizetett járulékokról).
Az ürlapok a mellékelt dokumentumok közt megtalálhatók.
 
Példa:
egy fizetés elszámolására, ha a munkaszerződésben a havi kereset nettó összegben van megadva. A példánkban ez 36.103,12 dinár.
 
képlet: Bruttó = (Nettó - (11.000,00 x 10%)) : 0,701 = (Nettó - 1.100,00) : 0,701 = (36.103,12 - 1.100,00) : 0.701 = 35.003,12 : 0,701= 49.933,12 din.
 
Ebben a példában a bruttó kereset 49.933,12 din., a nettó kereset 36.103,12 din. és a szervezetnek a terhére 58.871,15 din. Ez azt jelenti, ahhoz, hogy a munkavállalónak kifizethessük a 36.103,12 dinárt, összesen 58.871,15 dinárt kell biztosítani.