Kezdőlap | Rákóczi Szövetség hírei > Pályázati felhívás a Beiratkozási...

Pályázati felhívás a Beiratkozási Program által érintett külhoni óvodák részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet a Beiratkozási Programja által érintett külhoni óvodák részére.

A pályázat elektronikus adatlapja a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el:

http://www.rakocziszovetseg.org/hu/ovoda_palyazat_2017

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy anyagi támogatás révén elősegítse a Beiratkozási Programja által érintett óvodák közösségépítő és a magyar iskolaválasztást segítő programjainak megvalósítását.

2. A pályázat tárgya

Pályázni lehet 2017 év folyamán az óvoda (vagy vegyes óvoda esetében a magyar csoport(ok)) tevékenyégéhez kapcsolódó programok költségeire. 

3. A támogatás formája és a rendelkezésre álló forrás mértéke

a) Rendelkezésre álló keretösszeg 10 millió forint, vissza nem térítendő támogatás formájában.

b) A kiírásra minden pályázó csak egy kérelmet nyújthat be, akár több programot is megjelölve, amelyre maximum 150.000 Ft támogatás nyújtható.

4. A pályázók köre

a) A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja által érintett külhoni régiók magyar, vagy magyar csoporttal rendelkező óvodái.

b) Az érintett régiók: a teljes Felvidék, Bihar, Máramaros Temes és Szilágy megye, valamint Torda és Dés régiója, a kárpátaljai Felső-Tisza-vidék és Csap, továbbá a délvidéki szórványtelepülések, beleértve Horvátországot.

5. Pályázatok benyújtásának követelményei

A pályázathoz az alábbi dokumentumok kitöltése és benyújtása szükséges:

a) Kitöltött és beküldött elektronikus pályázati űrlap. A pályázati űrlap elektronikus úton tölthető ki a Rákóczi Szövetség honlapján.

b) A pályázat részletes költségvetésnek csatolása elektronikus formában.

6. A pályázatban be kell mutatni

a) A pályázati tevékenység, program rövid leírását, az érintettek körét, végrehajtását, valamint várható eredményeit

b) A program költségvetését

7. A pályázatok elbírálása

A Rákóczi Szövetség Elnöksége dönt a pályázatokról, a jelentkezési határidőt követően.

8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és ideje

A pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani a következő címen:

http://www.rakocziszovetseg.org/hu/ovoda_palyazat_2017

A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. november 15. (szerda)

9. A pályázat érvényességének vizsgálata

A pályázatok a beérkezését követően formai ellenőrzésre kerülnek, amely során a Rákóczi Szövetség a pályázat időbeni beérkezését, a szükséges dokumentumok-mellékletek meglétét, valamint a pályázónak a pályázat benyújtására való jogosultságát vizsgálja.

10. Az elbírálás határideje, pályázók kiértesítése

A Rákóczi Szövetség a pályázatokat 2017. november 20-ig elbírálja.  A döntésről a pályázók ezt követően elektronikus úton kapnak értesítést.

11. A támogatás

A támogatás formája: utófinanszírozás

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésnek megfelelően és az abban meghatározott határidőig, 2017. január 31-ig köteles tartalmi és pénzügyi beszámolót küldeni a Rákóczi Szövetség részére a program megvalósulásáról.

13. Pályázatokkal kapcsolatos információ:

Szenczi Borbála - tel: +36-1/201 30 67

e-mail: szenczi.borbala@rakocziszovetseg.hu

Csatolmányok: