Kezdőlap | Hirek > Szerbia > ÁLLÍTSUK MEG A MADARAK TÖMEGES...

ÁLLÍTSUK MEG A MADARAK TÖMEGES LEMÉSZÁRLÁSÁT!

NYÍLT LEVÉL SZERBIA POLGÁRAIHOZ

SZERBIA TISZTELT POLGÁRAI!

A vadgerlék és fürjek lelőtt példányainak mintegy 90%-át Szerbiában minden évben tiltott módon vadásszák, orvvadász módszerekkel, a tömegírtás eszközeivel és felszereléseivel. Ezért madaraink egyedszáma ijesztően csökken: a több tízezer madárból némely helyeken már csak mindössze néhány pár él.

Csatlakozzanak Önök is a madármentő kampányhoz!

 

MI OKOZZA A PROBLÉMÁT?

A védett madárfajok ellenőrzés nélküli vadászata, orvvadászat, tiltott segédeszközök használata (csalik, ötlövetű puskák...), törvénysértések, a büntetlenül maradó elfogott törvénysértők, a hivatalos szervek „hallgatása és tehetetlensége“, tiltott növényvédőszerek és rovarírtók használata, a korrupció, a vadak és madarak nemzetközi csempészése csak néhány ok, melyek miatt Önökhöz fordulunk ezzel a felhívással.

Azon kevés ország közé tartozunk Európában, melyekben engedélyezett a vadgerlék és fürjek vadászata, és Szerbia az egyetlen ország, ahol a vadászidény augusztus 1-jén kezdődik (ez a madarak életének, a szaporodásuk szempontjából, legérzékenyebb időszaka) és 60 napig tart.

A fürj (Coturnix coturnix) és a vadgerle (Streptopelia turtur) fajok a védett madarak közé tartoznak (Szabályzat a vadon élő állatok, növények és gombafajok szigorúan védetté és védetté való nyilvánításáról és védelméről, a Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 5/2010. és 47/2011. sz.) – II. számú melléklet. Ugyanakkor az e fajokhoz kapcsolódó megjegyzésben az áll, hogy státuszuk és védelmük rendszere a vadászatra vonatkozó törvényes előírásokkla szabályzott, melyek között találjuk a védett vadállatok vadászati tilalmának kihirdetéséről szóló szabályzat (a Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, . 9/2012 és 31/2013. sz.). Ezzel megkérdőjeleződik a Természetvédelmi törvényben (a Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 36/2009, 88/2010 és 91/2010. sz.) lefektetett védelmi intézkedések megvalósulása. A fent említett szabályzat ugyanis kimondja, hogy a fürjek és vadgerlék vadászidénye augusztus 1-jétől szeptember 30-ig tart.

Újabb LEX SPECIALIS. Nyilvánvaló, nem?

Némely védett madárfaj egyedszáma évről évre drasztikusan csökken Szerbiában. És ez már túl régóta tart. Bizonyosan Önök is emlékeznek a balkán madarak botrányára 2001-ből (a szlovén-olasz határon egy hűtőkamion rakterében a határőrök rátaláltak az eddigi legnagyobb illegálisan lőtt madárszállítmányra Európában – a 120.702 madártetem között sok védett fajhoz tartozó egyed is volt: kendermagos réce, haris, póling, parlagi és rozsdástorkú pityer, fürj és vadgerle...). Ezért a BŰNTETTÉRT még senki nem felelt Szerbiában (Olaszországban hét érintettet ítéltek el). Az iroda, mely kapcsolatba hozható a botránnyal csak nevet változtatott és azóta is működik Zomborban. A botránynak és a balkáni madarak tömeges irtásának Szerbiában továbbra sincs vége.

Kérjük Önöket, hogy vegyenek részt a madárvédő kampányban, hogy felhívjuk az illetékes hivatalok és a döntéshozók figyelmét a problémára.

Párbeszéd megkezdését JAVASOLJUK a hatályban lévő vonatkozó törvények módosításáról, valamint kezdeményezzük egy kutatási/egyed számlálási projektum megvalósítását.

A kezdeményezés fontossága abban rejlik, hogy felhívja a közvélemény és az illetékes szervek figyelmét arra a tényre, hogy a természeti értékek, a biológiai sokszínűség védelme és megőrzése az ökológiai törvényszerűségeken kell hogy alapuljon, és hogy a védelmi intézkedésekről szóló döntéseket a fajok valós egyedszámát és a védendő élőlények biológiai működését figyelembe véve kell meghozni, nem pedig más érdekek mentén.

Őnök is írják alá az online petíciót a fürjek (Coturnix coturnix) és a vadgerlék (Streptopelia turtur) tartós vadászati tilalmának előírásáról, azaz a vadászati tilalom időszakának meghatározásáróla fajok egyedszámának és szaporodási ciklusának szem előtt tartásával.

Köszönjük!

http://zvukptica.rs/aktivizam/peticija

https://www.facebook.com/zvukptica

 

MADARAK HANGJA

A Madarak hangja projektum kapcsán három szabadkai ökológiai irányultságú, mégis teljesen más tevékenységi területű civil szervezet fogott össze (Artrust Polgárok Egyesülete, Riparia Természetvédők Egyesülete, ASC Polgárok Egyesülete). A projektum a maga teljeskörű tudományos, oktatói, művészi és aktivista programjával egyesítette a helyi civil szervezeteket, a polgárokat és az állami szektort annak érdekében, hogy megvalósuljon a civil szféra minél nagyobb fokú részvétele az intézkedések meghozatalában és az EU-s mintára történő törvényi változtatások kieszközlésében, csakúgy mint a hatékonyabb környezetvédelem és fenntartható fejlődés kialakításában tudományos kutatásokon, a fiatalok szakmai és kreatív oktatásán/nevelésén, korszerű alkotótevékenységen és tömegmédiában való hangsúlyos jelenléten keresztül.

A civil és az állami szféra együttműködésével kívánunk a környezetvédelmi döntéshozókra hatást gyakorolni; kérjük a védett vadak vadásztilalmáról szóló szabályzat (a Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 9/2012. sz.) módosítását, a vadakról és a vadászatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 18/2010 sz.) kapcsán pedig két madárfaj – a fürj és a vadgerle – védelmét kérjük, ill. az Európai uniós szabályzat alapján, vadászatuk teljes tilalmát. Ezzel a témával elsősorban a helyben – azaz a Palics Természeti Park és a Ludasi-tó Speciális Természeti Rezervátum területén – élő madarak miatt foglalkozunk.

Hatni akarunk a környezetvédelem promóciójának hatékonyabbá tételére a média, a konkrétabb és tartalmasabb iskolai képzések, a nem-formális oktatási módok, kreatív műhelyek, nyári táborok, művészeti projektumok, a Summer3p nyári fesztivál programjainak segítségével.

Folyamatban van az első szerbiai online adatbank és a videó-dokumentum anyag létrehozása a területünkön fellelhető madárhangokról. A hang- és képfelvételek használhatók képzések és szemináriumok, iskola a természetben órák, a helyi általános és középiskolások számára rendezett nyári ökológiai tábor programjában. A hivatalos honlapon megtalálhatók az új információk, kutatások adatai, adatbázisok, interaktív játékok és az ornitológiai képzések különböző lehetőségei. A nem-formális otatás módszerei segítik majd a fiatalokat, hogy közelebb kerülhessenek a környezetvédelem kérdéséhez egy kreatív, érdekes és természetközeli hozzáállás révén, mely tiszteletben tartja a természet fontosságát és szépségét.

A kortárs művészet segítségével most először valósul meg az ökológia innovatív és egyedi megközelítése. Kiadásra kerül egy kortárs zenei album, mely legfőbb motívuma és inspirációja a madarak hangja.

Minden hivatalos aktivitásunk két nyelven zajlik, szerbül és magyarul (környezetnyelv).

www.zvukptica.rs

www.facebook.com/zvukptica


Hozzászólások (0)

Ehhez a cikkhez nincs hozzászólás.

Van hozzászólása... ?